PROJEKT "AKTYWNA ZMIANA"

Od 2 lipca na stronie WTZ Rydzyna oraz Stowarzyszenia Pro-Activ utworzona zostanie zakładka na temat projektu "Aktywna Zmiana".Prosimy rodziców i opiekunów prawnych o zapoznanie się z projektem.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

20-LECIE WTZ RYDZYNA

Dnia 4 kwietnia w Rydzyńskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie.
Sala była wypełniona po brzegi.Na wstępie prezes Stowarzyszenia "Pro-Activ" Pan Stefan Szmania przywitał wszystkich przybyłych gości.
Następnie kierownik Adam Samol wygłosił przemówienie, w którym ujął m.in. historię powstania naszych WTZ-tów oraz przedstawił cele do zrealizowania na kolejne lata.
W dalszej części wyświetlona została prezentacja zdjęciowo-filmowa oraz mogliśmy obejrzeć występ artystyczny naszych podopiecznych. W części końcowej był czas na podziękowania i refleksje naszych zaproszonych gości. Po uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na wspólny bankiet, gdzie można było skosztować m.in. naszego firmowego tortu.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim gościom,którzy byli razem z nami w tak ważnej dla nas chwili i że wspólnie mogliśmy przeżywać i cieszyć się jubileuszem 20-lecia.

1% PODATKU

Serdecznie zachęcamy do przekazywania 1% podatku na Stowarzyszenie "Pro-Activ"

WTZ RYDZYNA NA JARMARKU POMYSŁÓW W LESZNIE

W tym roku w Targach Ekonomii Społecznej wzięło udział ponad dwadzieścia organizacji z całego subregionu leszczyńskiego.
Główny cel jaki przyświecał na Jarmarku Pomysłów to przedstawienie działalności organizacji społecznych.
W trakcie wydarzenia Teatr Pompon wystąpił dla najmłodszych ze spektaklem „Jaś i Małgosia”. Był pokaz dronów, walk bokserskich, motocykli żużlowych czy specjalna Strefa Obywatelska. Można było także skosztować czerniny, bigosu, grochówki czy chleba z miodem.

DNI OTWARTE W WTZ RYDZYNA

Zachęcamy do obejrzenia materiałów z Dni Otwartych WTZ Rydzyna.

Radio elka:    Kliknij tutaj
Rydzyna 24:    Kliknij tutaj
Radio elka wywiad:   ŚCIĄGNIJ

DNI OTWARTE NA WTZ

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na "Dni otwarte", które odbędą się w dniach 8-9 czerwiec.
Będzie możliwość uczestniczenia w zajęciach w różnych pracowniach razem z naszymi podopiecznymi,dowiedzieć się wielu rzeczy na temat funkcjonowania naszej placówki oraz warunkach przyjęcia na WTZ.
Oczywiście przygotowana zostanie wystawa prac uczestników, a na gości czekać będzie słodki poczęstunek.

RYDZYŃSKA TELEWIZJA NA WTZ

Zapraszamy do obejrzenia filmu.


ZBIERANIE I SEGREGOWANIE ŚMIECI PRZEZ UCZESTNIKÓW WTZ

W kwietniu wznowiliśmy wyjazdy do lasu. Pierwszym miejscem, w którym byliśmy i sprzątaliśmy śmieci był las przy ul.Kiepury w Lesznie-koło Szpitala.

W maju sprzątaliśmy śmieci za Szkołą Podstawową nr 13 w Lesznie oraz w parku za WKU.

A oto przykładowe zdjęcia jak ludzie dbają o środowisko i czystość.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Na podstawie § 17 ust 3 statutu Stowarzyszenia „Pro-Activ” Zarząd stowarzyszenia informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 13.30 w siedzibie stowarzyszenia w Rydzynie, Pl. Zamkowy 2 (pomieszczenia WTZ W Rydzynie) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
W załączeniu proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Powitanie.
2. Podjęcie uchwały nr ……/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały nr ………../2018 w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2017 r.
6. Sprawozdanie z działalności jednostek stowarzyszenia: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, Spółdzielnia socjalna „Zielona Kłoda”, Spółdzielnia Socjalna „Kotwica”.
7. Podjęcie uchwały nr ………../2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz merytorycznego za rok 2017.
8. Omówienie realizowanych projektów oraz kierunków rozwoju stowarzyszania.
9. Podjęcie uchwały nr …./2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

WYJAZD DO TEATRU

Dnia 13 kwietnia Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rydzynie gościć będą w Teatrze Miejskim w Lesznie na spektaklu pt. "Królowa Śniegu".
Leszczyńska Królowa śniegu to opowieść o miłości, odkrywaniu tego, jak wiele jesteśmy w stanie dla niej zrobić i jakie przeszkody trzeba pokonać, by ją odzyskać.
Komedia przeplata się z dramatem, baśniowość z satyrą a psychologia z mityczną przypowieścią. Na scenie obok uznanych aktorów teatralnych tj. Elżbieta Zającówna, Elżbieta Kijowska,zobaczymy bardzo utalentowaną młodzież, która rozpoczyna dopiero swoją profesjonalną drogę artystyczną.
Po przedstawieniu będziemy mieli możliwość zwiedzania zaplecza teatralnego.
Wszyscy z niecierpliwością czekają na spektakl.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

PIERWSZA POMOC NA WTZ-TACH

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy,które prowadziła nasza pani pielęgniarka.
Głównym celem zajęć było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników na temat udzielania pierwszej pomocy oraz ukształtowania w nich postawy poszanowania życia ludzkiego w warunkach zagrożenia.
Zamiarem tego spotkania było również przećwiczenie praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz rozwinięcia samodzielności każdego podopiecznego w tego typu działaniach.

1% PODATKU

Serdecznie zachęcamy do przekazywania 1% podatku na Stowarzyszenie "Pro-Activ"

NIEODPŁATA POMOC PRAWNAStowarzyszenie „Pro-Activ” prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej w Lipnie (Szkoła Branżowa) oraz we Włoszakowicach (Urząd Gminy).
Zadanie zostało zlecone stowarzyszeniu „Pro-Activ” przez Powiat Leszczyński w ramach dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości"

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej:
Lipno, budynek Branżowej Szkoły I stopnia, ul. Powstańców Wielkopolskich 68
środa godz. 15:00 - 19:00
czwartek godz. 12:00 - 16:00
piątek godz. 15:00 - 19:00
Włoszakowice, budynek Urzędu Gminy, ul. Kurpińskiego 29
poniedziałek godz. 11:30 - 15:30
wtorek godz. 8:00 - 12:00
Tel. 883 767 218

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
1) młodzież do 26 roku życia,
2) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
3) osoby, które ukończyły 65 lat,
4) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
5) kombatanci,
6) weterani,
7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
8) kobiety w ciąży.

Ponadto, w Powiecie Leszczyńskim darmowe punkty pomocy zlokalizowane są w Rydzynie oraz Krzemieniewie. Tutaj pomoc świadczą radcowie prawni
i adwokaci wyznaczeni przez Izbę Radców Prawnych oraz Izbę Adwokatów.

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej:
Krzemieniewo, budynek Urzędu Gminy, ul. Dworcowa 34, pok. nr 5:
poniedziałek godz. 8:00 - 12:00
środa godz. 8:00 - 12:00
piątek godz. 12:00 - 16:00
Rydzyna, budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Plac Zamkowy 2
wtorek godz. 12:00 - 16:00
czwartek godz. 8:00 - 12.00

WIGILIA NA WTZ-TACH

Boże Narodzenie to wspaniały czas, który spędzamy w gronie rodzinnym. Podopieczni, Pracownicy WTZ Rydzyna oraz Zarząd Stowarzyszenia to też jedna wielka rodzina.
Dlatego co roku spotykamy się wraz z zaproszonymi gośćmi przy wspólnej Wigilii. Wszyscy obecni składali sobie życzenia i przełamali się opłatkiem. Tradycyjnie po opłatku wspólnie zasiedliśmy do wspólnej wieczerzy i delektowaliśmy się potrawami przygotowanymi przez uczestników i instruktora gospodarstwa domowego.
Oczywiście nie mogło zabraknąc prezentów, które przyniósł Gwiazdor. Po wspólnym kolędowaniu, świątecznych życzeniach, wyśmienitym posiłku i spędzonych radosnych chwilach rozeszliśmy się w doskonałych nastrojach, udając się na przerwę świąteczną, aby wrócić w Nowym Roku 2018 w pełni sił i z nową energią do pracy.

WYNAJEM DOMKÓW LETNISKOWYCH

UROCZYSTE POŚWIĘCENIE BUSA

W dniu 19 stycznia 2017 roku odbyła się miła uroczystość poświęcenia nowo zakupionego busa, który będzie służył do przewozu osób niepełnosprawnych
z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie.
Kluczyki do busa zostały przekazane na ręce Kierownika Warsztatów.Mamy ogromną nadzieję, że auto posłuży nam przez kolejne lata.
Renault Trafic został kupiony w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami. Pojazd kosztował ok. 121 tys. zł, z czego 80 tys. zł przekazał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a pozostałą kwotę – Stowarzyszenie Pro-Activ. W oficjalnym przekazaniu samochodu uczestniczył wicestarosta Robert Kasperczak, a auto poświęcił rydzyński proboszcz ks. Wojciech Pieprzyca.
Bardzo dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za przybycie.
Zdjęcia dostępne w dziale GALERIA/UROCZYSTOŚCI.

WIGILIA NA WTZ-TACH

21 grudnia zorganizowane zostało spotkanie wigilijne,na którym nie mogło zabraknąć Podopiecznych WTZ,Kadry,Kierownictwa oraz Zarządu Stowarzyszenia. Tradycyjnie śpiewaliśmy kolędy,dzieliliśmy sie opłatkiem,składaliśmy sobie życzenia,a gwiazdor rozdawał prezenty.
Zdjęcia dostępne w dziale galeria/spotkania.

DARMOWA POMOC PRAWNA

Stowarzyszenie „Pro-Activ” przez cały rok 2016 prowadzić będzie punkt nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej w Lipnie przy Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Wlkp.7.Stowarzyszenie wygrało konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej ogłoszony przez Zarząd Powiatu Leszczyńskiego, a dotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
Aby skorzystać z darmowych porad zapraszamy do naszego punktu w następujących terminach:

PONIEDZIAŁKI, CZWARTKI – 12.00-16.00

WTORKI, PIĄTKI – 8.00-12.00

ŚRODY- 14.00-18.00

Nieodpłatną pomoc prawną na etapie przesądowym uzyskać mogą:
• osoby do 26. roku życia,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• seniorzy po ukończeniu 65 lat,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Porad udzielają radcowie prawni oraz absolwenci studiów prawniczych posiadający minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu poradnictwa prawnego. Zapraszamy!

PRZEKAŻ NAM 1 % SWOJEGO PODATKU

Stowarzyszenie „Pro-Activ” posiada status organizacji pożytku publicznego, co powoduje, że możecie Państwo przekazać nam każdego roku 1 % podatku dochodowego. Wybierając odpowiednią rubrykę we formularzu zaznania podatkowego i wskazując stowarzyszenie jako odbiorcę 1 % obdarzacie zaufaniem organizację działającą dla mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego, której efekty działań trafiają bezpośrednio do Waszych sąsiadów, znajomych, być może bliskich. Jeśli mimo wszystko macie wątpliwości, czy należy nas obdarzyć zaufaniem zapraszamy Państwa do kontaktu, bardzo chętnie zapoznamy Was bliżej z naszą misją, celami, przedsięwzięciami i planami. Możecie Państwo również sprawdzić, na co rozdysponowany został Wasz dar serca w postaci 1 % podatku wchodząc w zakładkę na naszej stronie internetowej.

CENTRUM TO MY

Stowarzyszenie „Pro-Activ” we wrześniu 2015 r. uzyskało dofinansowanie do realizacji projektu pod nazwą „Centrum to my”. Przedsięwzięcie to otrzymało grant przyznany przez Centrum PISOP w Lesznie w konkursie Wielkopolska WIara II, które z kolei jest beneficjentem Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
W ramach tej dotacji osoby z niepełnosprawnościami będące uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie wyszły do lokalnej społeczności
z inicjatywą integracji i wzajemnego poznania. W ramach projektu odbyło się spotkanie integracyjno-edukcyjne nad zalewem w Rydzynie, warsztaty rękodzieła oraz warsztaty kulinarne. Uczestnicy złożyli wykonane przez siebie wiązanki okolicznościowe w lesie rydzyńskim ku pamięci poległych w czasie drugiej wojny światowej ponad 300 osób, bestialsko zamordowanych przez hitlerowców.
Projekt ten zrealizowany został pod patronatem stowarzyszenia,a inicjatorkami i realizatorkami jest nieformalna grupa trzech pracownic Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie o nazwie „Kobiety w Centrum”.
Dziękujemy pomysłodawcom, realizatorom, wolontariuszom, a przede wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, przemiłą atmosferę oraz obiecujący zaczątek procesu integracji uczestników z niepełnosprawnościami z przedstawicielami lokalnej społeczności. Zapraszamy do dalszej, równie owocnej współpracy.

LODOŁAMACZE 2015

Za systemowy i innowacyjny model pomocy osobom z niepełnosprawnościami stowarzyszenie „Pro-Activ” otrzymało drugą nagrodę w jubileuszowej X Edycji Konkursu Lodołamacze 2015 w kategorii instytucja na terenie województwa wielkopolskiego oraz lubuskiego i przez rok posługuje się prestiżowym tytułem LODOŁAMACZ 2015.
Konkurs LODOŁAMACZE organizowany jest corocznie od 2006 r. W tym roku realizowana była jego X edycja. Istotą Konkursu Lodołamacze jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych oraz zachętą do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.
LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy
i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy. Inicjatywa Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której twórcą jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych szczególności skierowana jest do tych przedsiębiorców, którzy mają świadomość, iż prowadzenie odpowiedzialnego biznesu nie tylko przynosi korzyści ich firmom, ale wiedzą, jak duże znaczenie
w procesie rehabilitacji i integracji pełno- i niepełnosprawnych ma praca.
Etapy Konkursu
Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, składał się z dwóch etapów: Regionalnego i Centralnego. W pierwszym etapie niezależne Kapituły, na podstawie nadesłanych materiałów, dokonały analizy i wyłoniły finalistów regionalnych. Zwycięzcy I Etapu automatycznie przeszli do Centralnego Etapu Konkursu,
w którym Kapituła wyłania ogólnopolskich Lodołamaczy 2015.
Kategorie konkursowe
• Zatrudnienie Chronione - pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej
• Otwarty Rynek Pracy - przedsiębiorcy otwartego rynku pracy, w tym również stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą i fundacje posiadające status przedsiębiorcy
• Lodołamacz Instytucja- instytucje, stowarzyszenia, organizacje i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej
Właśnie w tej ostatniej kategorii stowarzyszenie zdobyło srebrną statuetkę w edycji regionalnej obejmującej województwo Wielkopolskie i Lubuskie.
W tegorocznym Konkursie Lodołamacze 2015 udział wzięło 414 firm. Była to największa jak dotychczas ilość pracodawców, instytucji i organizacji, którzy przesłali formularze konkursowe. W ciągu 10 lat trwania Konkursu udział w nim wzięło 3434 firm. Formularze oceniały w każdym regionie Kapituły.
W 10 Kapitułach zasiadało razem 131 osób.
Jubileuszowej edycji Konkursu patronowało 43 wojewodów, marszałków i prezydentów. Patronat Honorowy nad etapem ogólnopolskim przyjęła Małżonka Prezydenta Agata Konrhauser-Duda.

V ROZGRYWKI O PUCHAR STAROSTY LESZCZYŃSKIEGO

Jak co roku jesienią, także i tym razem 1 października 2015 r. na boisku sportowym Orlik w Dąbczu uczestnicy Warzsttów Terapii Zajęciowej oraz ich przyjaciele z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach, ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie i Włoszakowicach, rywalizowali
w rozgrywkach piłki nożnej. Osoby z niepełnosprawnościami ucząc się aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, sportowego ducha rywalizacji i walki fair play odbyło się starcia w piłce możnej. Wszystkim uczestnikom dopisywały wyśmienite humory, a chęć zwycięstwa motywowała do wysiłku. W efekcie ranking zwycięzców przedstawia się następująco:
•1 miejsce - WTZ Rydzyna
•2 miejsce - ŚDS Kąkolewo
•3 miejsce - WTZ RAkoniewice
Dziękujemy Powiatowi Leszczyńskiemu za finansowe wsparcie zadania.
W celu poznania bliżej atmosfery imprezy zapraszamy do galerii (sport/rozgrywki sportowe)
Do zobaczenia za rok!!!!!