Na terenie powiatu leszczyńskiego powstała pierwsza spółdzielnia socjalna. „Zielona Kłoda – Spółdzielnia Socjalna”, bo tak brzmi jej pełna nazwa, JEST odpowiedzią na problem wykluczenia społecznego, z jakim borykają się osoby bezrobotne, niepełnosprawne, po zakończonych terapiach różnego rodzaju uzależnień, a także opuszczające zakłady karne.

„Zielona Kłoda – Spółdzielnia Socjalna” powstała z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” oraz Powiatu Leszczyńskiego. Prace nad jej utworzeniem trwały od jesieni 2012 roku. We wrześniu temat podjął Zarząd Powiatu Leszczyńskiego, a w listopadzie zatwierdziła go uchwałą Rada Powiatu Leszczyńskiego. Ostatecznie, w dniu 24 stycznia br. została utworzona spółdzielnia
o nazwie „Zielona Kłoda – Spółdzielnia Socjalna”. W tym dniu, podczas zebrania członków założycieli przyjęto także Statut Spółdzielni oraz wybrano Zarząd.

Celem działalności spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa oraz umożliwienie osobom bezrobotnym i niepełnosprawnym aktywizacji zawodowej , a także prowadzenie działalności reintegracji społecznej. Spółdzielnia jest kontynuacją procesu reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej Kłodzie.

Spółdzielnia „Zielona Kłoda – Spółdzielnia Socjalna” utworzona została w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II” Działanie 7.2.2 PO KL. Inicjatywę wsparło Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, które też pozytywnie oceniło wniosek o przyznanie środków finansowych dla spółdzielni. Po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców, „Zielona Kłoda” otrzymała jednorazową dotację inwestycyjną w wysokości 90 tys. zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości 36 tys. zł na 5 pracowników Spółdzielni Socjalnej.

Swoją siedzibę spółdzielnia ma w miejscu byłej świetlicy wiejskiej w Kłodzie, gdzie już funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej. Taka możliwość zaistniała dzięki bardzo życzliwemu stanowisku Gminy Rydzyna. Pomoc udzielona założycielom spółdzielni oraz modelowa współpraca ze Stowarzyszeniem bez wątpienia są nieocenione w procesie tworzenia Zielonej Kłody.

Spółdzielnia proponuje szeroki pakiet usług porządkowych, remontowo-budowlanych obejmujący m.in. szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, podwieszanie sufitów, stawianie ścianek działowych, układanie płytek, montowanie paneli, drobne prace wykończeniowe. Oferuje również usługi w zakresie kompleksowej pielęgnacji terenów zielonych oraz usługi opiekuńcze i transportowe.

Obecnie zatrudnienie w Spółdzielni znalazło 12 osób, w tym 8 z niepełnosprawnościami.